Zdalny kurs tutoringu szkolnego I stopnia

Zdalny kurs tutoringu szkolnego I stopnia

Rekrutujemy na kurs tutoringu szkolnego I stopnia, który odbywa się w formie zdalnej. Zapraszamy chętnych.


Kurs zdalny przebiega według tego samego programu, według którego realizowany jest kurs stacjonarny i osiąga te same cele. Przeprowadzony jest jednak innymi metodami. (zdalnie, agile, nowocześnie)


Harmonogram i zakres treści kursu tutoringu szkolnego on-line:


Indywidualne spotkanie zdalne, w formie wywiadu badającego oczekiwania i potrzeby każdego uczestnika kursu (30 minut dla każdego uczestnika), przed 9 stycznia 2021 ( #indywidualne ) 


Warsztat I: 

Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego, 9 stycznia 2021  


Warsztat II: 

Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia, 17 stycznia 2021 


Warsztat III: 

Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania, 6 luty 2021


Warsztat IV: 

Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji, 13 luty 2021 


Warsztat V: 

Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju, 6 marca 2021 


Warsztat VI: 

Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora, 20 marca 2021 


Warsztat VII: 

Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości, 17 kwietnia 2021 


Warsztat VIII: 

Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora, 24 kwietnia 2021 Każdy warsztat – to 8 godzin szkoleniowych zajęć, z godzinną przerwą w połowie.

 Koszt: 1000 zł od osoby.


 Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Więcej o kursie w komentarzu .