Wspieramy dyrektorów i dyrektorki szkół

Wspieramy dyrektorów i dyrektorki szkół

Do 15 lutego 2021 prowadzimy  rekrutację do Tutorskiej Akademii Przywództwa Szkolnego. 

Akademia służy wsparciem  dyrektorom  i dyrektorkom placówek oświatowych,  osobom aspirującym do  tej roli, a także osobom reprezentującym organy prowadzące  szkoły.

 

Elastyczna struktura procesu pozwala  zaadaptować go do potrzeb i specyfiki każdego z uczestników. Zapewniamy pomoc ze strony tutora, szkolenia dobrane do indywidualnych potrzeb,  wymianę doświadczeń z innymi praktykami np. podczas superwizji. Akademia  podnosi poczucie sprawstwa i autonomii uczestników. 


Celem   Akademii jest rozwój kompetencji liderskich uczestników i uczestniczek  w  oparciu o ich własne zasoby, osobistą wiedzę i doświadczenia z   wykorzystaniem procesu tutoringu, jako narzędzia zarządzania i wsparcia  rozwoju szkoły, jej środowiska i otoczenia.


Ogłoszenie z pełnym opisem programu:

https://instytuttutoringuszkolnego.pl/tutorska-akademia-przywodztwa-szkolnego


Link do arkusza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/hXUf4TEb7yuyjm5L9Zapraszamy do obejrzenia live`a nt. Akademii: https://fb.watch/37B4PUPNcW/