Szkolenia tutorskie w nowych i znanych już szkołach

8 listopada rozpoczęło się szkolenie wdrażające tutoring w szkołach w Białymstoku. Biorą w nim udział przede wszystkim przedstawiciele dwóch placówek, ale także inne osoby zainteresowane tą metodą. Kurs tutorski i wdrożenie odbywa się też w szkołach niepublicznych w Poznaniu – w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Króla Dawida. Ponadto 20 listopada odbyło się szkolenie „Tutoring jako metoda pracy pedagogicznej” dla Rady Pedagogicznej ZS nr 1 w Brwinowie (szkoła podstawowa i gimnazjum). Do współpracy z ITS, która może zakończyć się wdrożeniem metody zgłosiła się również dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, a także ZespołuSzkół Gimnazjalno-Zawodowych w Poznaniu.

Warto zaznaczyć, że stosowanie tutoringu szkolnego potwierdziły dwie inne szkoły, które decydują się na odświeżenie wiedzy i doświadczeń z tym związanych – mowa jest tutaj o Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku.

Wszystkim rozpoczynającym szkolenie życzymy wytrwałości i otwartości na nowe.