Stacjonarny kurs w Książenicach

Stacjonarny kurs w Książenicach

Stacjonarny kurs tutoringu szkolnego I stopnia w Książenicach (k. Warszawy) - cykl 8 szkoleń (każde po 8 godziny szkoleniowych) realizujących 64-godzinny program:


21 i 22 maja 2022 r.: Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego. Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia. Prowadzi trenerka Edyta Cieślar;


4 i 5 czerwca 2022 r.: Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania. Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji. Prowadzi trener Piotr Nita (dyrektor Instytutu);


29 i 30 sierpnia 2022 r.: Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju. Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora. Prowadzi trenerka Joanna Kwiatkowska;


1 i 2 października 2022 r.: Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości. Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora. Prowadzi trener Zdzisław Hofman.Szczegółowy opis kursu i cennik - ZOBACZZgłoszenia przyjmujemy w poniższym formularzu:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMMmsrsNvqzOr8lR5e6FK0TRL0M-oYjK_UB8d3BeWiR7q9tg/viewform?fbclid=IwAR3W0Err2V8rtZx4NOLpFgjSyr67TUOwjyu3BOT8TKsFtl1yJTuLv2QREkk


Ilość miejsc na kursie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.