Rekrutacja na nowy kurs

Nieustannie edukujemy chętnych nauczycieli do pracy w charakterze  tutora szkolnego. Otwieramy kolejną grupę otwartą – czyli zdalny kurs  tutoringu szkolnego dla uczestników indywidualnych z całej Polska (i nie  tylko).


Opis kursu zdalnego znajdziecie tu:
https://instytuttutoringuszkolnego.pl/oferta/zdalny-kurs-pierwszego-stopnia

Można też posłuchać o kursie, co gorąco polecamy:

https://www.youtube.com/watch?v=AWkbdTC9YHI&t=538sPoniżej umieszczamy program i harmonogram aktualnego kursu:


️6 i 7 listopada 2021
Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia,

11 i 12 grudnia 2021
Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem motywacji i motywowania,
Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. Znaczenie SMART dla budowania motywacji,

Tu nastąpi przerwa związana z feriami zimowymi. Unikamy realizacji zajęć w ferie.

5 i 6 marca 2022
Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju,
Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora,

2 i 3 kwietnia 2022

Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,

Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.


Sfinansować swój udział można m.in. ze środków na profilaktykę (gromadzonych w samorządach) korzystając ze statusu programu rekomendowanego:

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/tutoring-szkolny-program-pedagogiki-dialogu,46


Rekomendacji udzielili wspólnie:

  • Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 
  • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii


Zapisać się na kurs można za pośrednictwem formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMMmsrsNvqzOr8lR5e6FK0TRL0M-oYjK_UB8d3BeWiR7q9tg/viewform

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy.