Konferencja „Zrób to ZAMIAST"

Konferencja „Zrób to ZAMIAST"

Dzięki zaproszeniu ze strony Fundacja Chrześcijańskiej NEBO mieliśmy okazję opowiedzieć o tutoringu szkolnym podczas konferencji „Zrób to ZAMIAST. Zapobieganie przestępczości wśród młodzieży i młodych dorosłych.”

Konferencja odbyła się 28 listopada 2018 roku w Domu Poselskim przy ulicy Senackiej 1 w Warszawie w sali im. Jacka Kuronia.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości i zostało objęte Patronatem W-ce Marszałka Sejmu RP Pana Stanisława Tyszki.

Ideą wydarzenia była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości wśród młodzieży i młodych dorosłych, szukanie skutecznych metod niwelowania przyczyn przestępczości oraz wypracowanie dobrych praktyk.

Podczas konferencji dyrektor Instytutu Piotr Nita opowiadał o doświadczeniach Instytutu w tym m.in. o projekcie Wychować Człowieka Mądrego. Dyrektor Liceum Plastycznego z ALA

Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Ewa Mizera-Raczkowska przybliżyła specyfikę szkół ALA (szkół z których wywodzi się tutoring szkolny). Ponadto wystąpili licznie cudowni prelegenci referując o swoich placówkach i inicjatywach m.in. SDNZP z Falenicy, MOS z Ryszewka czy

Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze.

Dziękujemy Fundacji Nebo za zaproszenie i organizację tego ważnego wydarzenia.