Konferencja we Wrocławiu w ALA (5 kwietnia)

Instytut Tutoringu Szkolnego we współpracy z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty oraz Dyrekcją ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu zaprasza na konferencję pt. Tutoring w szkole – Wychować Człowieka Mądrego.

Termin: 05.04.2019 r. - godz. 09.30 - 15.00

Miejsce: ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu ul. Robotnicza 36-38

Adresaci: dyrektorzy szkół wszystkich typów podległych delegaturze Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w Legnicy i DKO we Wrocławiu

Tematyka: tutoring jako edukacja spersonalizowana, skoncentrowana na uczniu, jego zasobach, potencjale, zainteresowaniach i potrzebach, a także na odkrywaniu jego mocnych stron w warunkach dialogu, poszanowania godności i wzajemnej dbałości podmiotów o dobre relacje; tutoring w szkole z perspektywy dyrektora szkoły, nauczyciela, ucznia i jego rodzica w kontekście efektów ogólnopolskiego projektu edukacyjnego realizowanego przez ITS ze środków MEN w latach 2016 – 2018.

Z prelekcją pt. „Tutoring w systemie edukacji: korzyści dla dzieci, młodzieży i dorosłych” wystąpi Gość Specjalny konferencji prof. Anna Brzezińska.

Zapraszamy do udziału. Link do formularza zgłoszeniowego tutaj

Program do pobrania: