IV Zjazd Tutorów Szkolnych

IV Zjazd Tutorów Szkolnych


W dniu 27 kwietnia 2022 r. zapraszamy do Wrocławia na IV Zjazd Tutorów Szkolnych.


Spotykamy się w ALA - Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu (ul. Robotnicza 36-38). Zaczynamy o 10:00, kończymy w okolicach 15:00.


Celem wydarzenia są:

  • wymiana doświadczeń między nauczycielkami i nauczycielami praktykującymi tutoring szkolny
  • popularyzacja tutoringu szkolnego


Adresaci wydarzenia to:

osoby  związane z oświatą, zainteresowane tutoringiem, nauczycielki i nauczyciele, dyrektorki i dyrektorzy szkół wszystkich typów i etapów oraz przedszkoli i uczelni, kuratorzy oświaty, pracownicy wydziałów edukacji urzędów gmin, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, konsultanci ośrodków doskonalenia nauczycieli, wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, kuratorzy sądowi, samorządowcy i aktywiści zainteresowani oświatą i edukacją (w tym edukacją domową).


Zasięg wydarzenia jest ogólnopolski.


PROGRAM

I. Otwarcie IV Zjazdu Tutorów Szkolnych
Inauguruje: Piotr Nita

II. Panel dyskusyjny dotyczący tutoringu wrocławskiego.

Prelegenci:

  • dr hab. Sławomir Krzychała,
  • Małgorzata Lubańska,
  • Renata Fluder,

Moderuje: Mariusz Budzyński.


III.  Aktualności o wrocławskim projekcie pt. "Programy profilaktyki  uzależnień i przeciwdziałania przemocy realizowany we wrocławskich  placówkach oświatowych -Tutoring Szkolny".
Prowadzi: Piotr Nita

IV. Warsztaty (do wcześniejszego wyboru)


Warsztat 1: Dbanie o kondycję psychiczną tutorów.
Prowadzi: Zdzisław Hofman

Warsztat 2: Tutoring Młodzieżowy.
Prowadzi: Dorota Cichecka

Warsztat 3: Specyfika i potrzeby szkoły z dużym doświadczeniem w tutoringu.
Prowadzi: Joanna Kwiatkowska

Warsztat 4: Szkoła na początku wdrożenia tutoringu - jej potrzeby i możliwości.
Prowadzi: Beata Pawłowicz

Warsztat 5: Co to jest tutoring szkolny? Wprowadzenie dla osób przed kursem tutoringu szkolnego I stopnia.
Prowadzi: Edyta Cieślar

V. Dzielenie się refleksjami, pytania i odpowiedzi, dyskusja.

VI. Podsumowanie konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie.


Odpłatność:

50 zł / osoby - bilet zakupiony przed 15 marca 2022,
75 zł / osoby - bilet zakupiony w dniach od 15 marca do 1 kwietnia 2022,
100 zł / osoby - bilet zakupiony w dniach od 2 kwietnia do 25 kwietnia 2022.
(w  cenie biletu: przerwa kawowa, materiały informacyjne, organizacja  wydarzenia, przygotowanie i posprzątanie sali, dojazd i dieta  prelegentów, prowadzących warsztaty i moderatorów).
Jeżeli uważasz, że udział w Zjeździe jest dla Ciebie więcej warty - prosimy o wpłatę większej sumy. Z góry za nią dziękujemy.


Dane do przelewu:

Towarzystwo Edukacji Otwartej
nr konta: 48 1090 2402 0000 0001 1335 3834
Tytuł przelewu „Zjazd Tutorów Szkolnych, imię i nazwisko uczestnika”.
(Gwarantujemy zwrot wpłat w przypadku odwołania Zjazdu)
Faktury vat wystawiamy wyłącznie na wyraźną prośbę uczestnika. Można takie zapotrzebowanie zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia prowadzimy za pośrednictwem formularza:
https://docs.google.com/forms/d/1aIc4xhPoeYkcLYunIlIIKqYEx6BxRN5KttYxTo8VdeI/edit

Dla pierwszych 10 osób, które kupią bilet czekają book box-y z książkami o tutoringu.
Ilość miejsc jest ograniczona.


Rezerwacja  miejsca następuje po wypełnieniu formularza, wykonaniu przelewu z  odpowiednią kwotą i wysłaniu potwierdzenia dowodu wpłaty na adres: biuro@tutoring.org.pl


Sprzedaż biletów kończy się w dniu 25 kwietnia 2022.Zaświadczenia  o udziale w Zjeździe wystawiamy na prośbę uczestnika. Można takie  zapotrzebowanie zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Fragmenty Zjazdu będą transmitowane on-line za pomocą social mediów Instytutu.