ITS na konferencjach

Ostatnie miesiące obfitowały i nadal obfitują w liczne konferencje, w których członkowie Instytutu Tutoringu Szkolnego mieli okazję brać udział. Ponieważ działania te mocno koncentrowały naszą aktywność, jak również pozwalały na kontakt z osobami zainteresowanymi ideą tutoringu szkolnego, zdecydowaliśmy się pokrótce wymienić je wszystkie, zwracając przy tym uwagę na ich cele, organizatorów i miejsce realizacji.

#OLSZTYN: "Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji"

Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji
W dniach 11-12 czerwca 2015 r. na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona nowym nurtom w edukacji.

Konferencję "Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji" zorganizowała Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie.

Z referatem pt. "Tutoring szkolny – podniesienie roli nauczyciela czy ograniczenie wolności? Rozwój metody tutoringu w polskich szkołach publicznych w świetle badań własnych" wystąpiła Adrianna Sarnat-Ciastko. Jej głos okazał się istotny w dyskusji. Był jedynym wystąpieniem poświęconym tutoringowi szkolnemu – zmianie obecnej w polskich szkołach. Udział w konferencji przyniósł istotny dla ITS-u wniosek – istnieje problem w definiowaniu metody tutoringu szkolnego i rozróżnieniu tej metody od mentoringu i coachingu. Kwestia ta stanie się ważnym punktem odniesienia w dalszej działalności Instytutu.

#WARSZAWA: "Pokazać – Przekazać"

Pokazać – Przekazać
W dniach 21-22 sierpnia 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się IX Konferencja „Pokazać – Przekazać”.

Do jednego z paneli dyskusyjnych pt. "Razem możemy więcej, czyli szkoła jako środowisko uczące się" zaproszony został Mariusz Budzyński. W jego trakcie zaprezentował on własne stanowisko w sprawie tutoringu jako alternatywie dla wychowawstwa klasowego oraz możliwej innej organizacji szkoły. Za przykład służyły Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu i Częstochowie.

#KATOWICE: "Nasza edukacja – razem zmieniamy szkołę"

Nasza edukacja – razem zmieniamy szkołę
W dniach 29-30 sierpnia 2015 r. w Katowicach odbył się 3 Kongres Polskiej Edukacji "Nasza edukacja – razem zmieniamy szkołę" organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych.

Podczas kongresu, na zaproszenie MEN, Mariusz Budzyński miał okazję wziąć udział w dyskusji panelowej "Po co nam rodzice w przedszkolu i szkole", w trakcie której zwracał uwagę na tutoring będący narzędziem pozwalającym na nawiązanie i podtrzymywanie dobrych relacji i współpracy z rodzicami.

#GDAŃSK: "Pomyśleć szkołę Inaczej"

Pomyśleć szkołę Inaczej
21 września 2015 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Podczas konferenecji „Pomyśleć szkołę Inaczej” poprowadziliśmy warsztat "Zaprojektuj sobie szkołę". Warsztat ten wiązał się także z prezentacją Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA, jako szkoły innej, szkoły – laboratorium tutoringu szkolnego. Ten warsztat poprowadziła dyrektor ALA we Wrocławiu Brygida Dziatkiewicz-Buś wraz z uczniami ALA. Warsztat pozwolił na prezentację idei tutoringu szkolnego (jako innej formuły pracy wychowawczej), ale także tworzenie wizji innej szkoły.

#KATOWICE: "Twórcza szkoła – twórczy nauczyciel – twórczy uczeń"

Twórcza szkoła – twórczy nauczyciel – twórczy uczeń
Przedstawiciel Instytutu Tutoringu Szkolnego Piotr Nita 21 i 22 września 2015 r. wziął udział w III Śląskim Kongresie Oświaty organizowanym pod hasłem: "Twórcza szkoła – twórczy nauczyciel – twórczy uczeń".

Spotkanie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wiązało się przede wszystkim z dyskusją nad koniecznością ciągłego uczenia się, innowacyjnego podejścia do nauki, nauczania zindywidualizowanego oraz ukierunkowanego na ucznia-studenta. Tematyka podejmowana podczas Kongresu nawiązała także do metody tutoringu – miało to miejsce na panelu zatytułowanym: "Tutoring: edukacja, które może zmienić życie".

#WROCŁAW: "Empatyczna Polska - Empatyczny Wrocław"

Empatyczna Polska
W ramach akcji "Empatyczna Polska" 15 października we Wrocławiu odbyła się konferencji "Empatyczny Wrocław".

Celem przedsięwzięcia była promocja postaw empatycznych, a także szeregu metod i narzędzi (w tym Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga) służących skutecznemu porozumieniu interpersonalnemu, zapobieganiu konfliktów prowadzących do stosowania przemocy oraz przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu. Podczas konferencji jednym z prelegentów był Mariusz Budzyński, który prezentując kulturę organizacyjną Autorskich Liceów Artystycznych, odniósł się do metody tutoringu.

#LUBLIN: "25 lat Stowarzyszenia KLANZA i Tutoring Szkolny"

25 lat Stowarzyszenia KLANZA
W dniach 2 i 3 października w Lublinie miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie.

Dla uczestników konferencji "25 lat Stowarzyszenia KLANZA. Warto być..." Mariusz Budzyński wygłosił wykład pt. "Tutoring Szkolny – jako metoda spełniająca współczesne oczekiwania w pracy pedagogicznej". Warto zaznaczyć, że konferencja została poprzedzona specjalnym spotkaniem w Wydziale Edukacji Miasta Lublina dla dyrektorów szkół, podczas którego zaprezentowana została procedura wdrażania tutoringu.

#WROCŁAW: Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej

Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej
W dniach 23 do 25 października ponownie we Wrocławiu odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej.

Podczas spotkania również został poruszony temat tutoringu szkolnego. Z jednej strony o tutoringu podczas dyskusji poświęconej alternatywnym podejściom do edukacji mówił Mariusz Budzyński. Z drugiej temat tutoringu poruszony został także przez Jarosława Traczyńskiego z Fundacji Kolegium Tutorów.

#WARSZAWA: "Dziecko sześcioletnie w szkole wyzwaniem dla nauczyciela"

Każdy uczeń jest inny – wspieranie rozwoju ucznia przez nauczyciela
Bardzo ciekawe inicjatywy miały miejsce również w październiku w Warszawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej

Odbyły się tam dwie konferencje metodyczne przeznaczone dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych: "Dziecko sześcioletnie w szkole wyzwaniem dla nauczyciela" (21 października, dla nauczycieli szkół podstawowych) oraz "Każdy uczeń jest inny – wspieranie rozwoju ucznia przez nauczyciela" (28 października, dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). W obu konferencjach wzięła udział Joanna Kwiatkowska (członek Rady Programowej ITS), która podczas pierwszego spotkania zaprezentowała wystąpienie "Tutoring – możliwość czy konieczność nowoczesnej szkoły", a podczas drugiego (w zastępstwie za Aleksandrę Ćwik-Modrzejewską) – "Tutoring – metoda indywidualizacji oddziaływań wychowawczych". Warto zaznaczyć, że tego typu działalność podejmowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką wpisuje się w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r., które podkreśla wspierającą szkoły działalność bibliotek.