Instytut w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Dzięki naszym staraniom, nasz organ prowadzący Towarzystwo Edukacji Otwartej TEO został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Tym samym Instytut (reprezentowany przez TEO) zyskał nowe możliwości.

Pozytywnie zostaliśmy ocenieni w następujących obszarach:

  • tematyka prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
  • kadra dydaktyczna,
  • baza lokalowa i jej wyposażenie oraz środki dydaktyczne,
  • metody oceny jakości szkoleń.