Inspirujące spotkanie z profesorem Pełczyńskim

8 czerwca w upalną niedzielę we Wrocławiu odbyło się kameralne spotkanie z niewątpliwym inspiratorem tutoringu szkolnego w Polsce profesorem Zbigniewem Pełczyńskim, założycielem warszawskiej „Szkoły Liderów”, honorowym członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Podczas dyskusji profesor chętnie dzielił się swoim doświadczeniem pracy w charakterze tutora oksfordzkiego, jednocześnie dokonując recenzji metody w odniesieniu do rozwoju tak Uniwersytetu w Oxfordzie, jak i poszczególnych swoich podopiecznych. Rozmowa o szansach i ograniczeniach związanych ze stosowaniem systemu tutorialnego, dała uczestnikom spotkania asumpt do przyjrzenia się bliżej podejmowanym wysiłkom wdrożenia tej metody do polskich szkół.