II Zjazd Tutorów Szkolnych

II Zjazd Tutorów Szkolnych

Po raz drugi spotkaliśmy się z tutorami z całej Polski pod szyldem Zjazdu Tutorów Szkolnych.

Tym razem zorganizowaliśmy go w Krakowie we współpracy z Fundacją Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku”.

Celem  wydarzenia była wymiana doświadczeń między nauczycielami zaangażowanymi w tutoring szkolny.

Działanie adresowaliśmy do wszystkich związanych z oświatą oraz szerzej do osób do zainteresowanych tutoringiem, czyli zarówno do do nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli, kuratorów oświaty, pracowników wydziałów edukacji urzędów gminy, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli; jak i do wychowawców z młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, kuratorów sądowych, samorządowców i aktywistów zainteresowanych oświatą.

16 listopada 2018 był dniem wyjątkowym obfitującym w spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń między tutorami oraz przyszłymi adeptami tutoringu.

W programie umieściliśmy prelekcję pt. „Tutoring szkolny a pedagogika dialogu”, którą wygłosił Mariusz Budzyński oraz „Tutoring w szkole Montessori”, o czym opowiedziała Agnieszka Guzik.

Uczestnikom Zjazdu przybliżyliśmy również nowy obszar działalności Instytutu, a mianowicie tutoring młodzieżowy w wystąpieniu Doroty Cicheckiej. Więcej o tutoringu młodzieżowym na naszej stronie.

Przeprowadziliśmy warsztaty w modelu openspace poświęcone następującym obszarom tematycznym:

  • Tutoring szkolny, a struktura organizacyjna szkoły (Zbigniew Zalewski,
  • Wyzwania tutoringu szkolnego w edukacji wczesnoszkolnej (Joanna Kwiatkowska,
  • Tutoring dydaktyczny - niejasne granice (Mariusz Budzyński), Superwizja - wspierania rozwoju tutorów (dyrektor Instytutu Piotr Nita ).

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział, aktywność i skupienie – dzięki Wam to wydarzenie zyskało wyjątkowy klimat i równocześnie głębię merytoryczną.

Polecamy lekturę Poradnika Tutora Szkolnego, który udostępniony został do nieodpłatnego użytkowania w dniu Zjazdu. To efekt naszego flagowego projektu Wychować Człowieka Mądrego #wcm @ tutoringszkolny.pl