Anulowanie konkursu

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 PO WER zdecydowało o anulowaniu z dniem 30 czerwca 2020 r. konkursu do którego przygotowaliśmy aplikację - nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.

Oto pełne ogłoszenie: MEN

Tym samym zawieszamy przygotowania aplikacji, jak również zbieranie formularzy zgłoszeń oraz konkurs na partnera do projektu.

Dziękujemy Państwu za pomoc i gotowość do włączenia się w nasze działanie i jego współtworzenie. Dziękujemy również za zaufanie do zespołu Instytutu.

Aktywnie wypatrujemy kolejnych możliwości, by zaproponować Państwu zbliżone wsparcie. Będziemy się z Państwem kontaktować, gdy tylko takie znajdziemy. Tymczasem polecamy nasze usługi związane z kompleksowym wdrażaniem tutoringu szkolnego w szkołach wszystkich typów:

W celu dobrania wsparcia do Państwa specyfiki, potrzeb i możliwości - zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli moglibyśmy w jakiś inny sposób wesprzeć Państwa naszymi zasobami i doświadczeniem, włączając się jako partner, podwykonawca, recenzent etc. - prosimy o kontakt.