Sukces konferencji we Wrocławiu

Sukces konferencji we Wrocławiu

5 kwietnia w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu ALA odbyła się konferencja pt. „Tutoring szkolny – wychować człowieka mądrego”, którą zorganizowaliśmy wraz z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty oraz Szkołą Podstawową w Mysłakowicach. Napisał o niej portal otoDolnySlask.pl

My dodatkowo udostępniamy kilka zdjęć z naszych archiwów i załączamy podziękowania, wdzięczni bowiem jesteśmy gościom i prelegentom za udział:

  • Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu panu Romanowi Kowalczykowi, który wyraził swoje uznanie dla tutoringu szkolnego.
  • Prof Annie Brzezińskiej (z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ), której rekomendacja tutoringu szkolnego sprzed kilku lat wsparła jego wdrożenia i tym samym projekt Wychować Człowieka Mądrego.
  • Reprezentacji Szkoły Podstawowej z Mysłakowic w tym dyrektorowi placówki p. Andrzejowi Dąbkowi (beneficjentom projektu Wychować Człowieka Mądrego finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a zrealizowanego przez Instytut Tutoringu Szkolnego )
  • Tutorom i uczniom z ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich za wystąpienia i danie świadectwa praktyków.
  • Wszystkim obecnym za dobrą energię.

Oby więcej takich wydarzeń.

Dla zainteresowanych udziałem w kursie tutorskim I i II stopnia polecamy arkusz zgłoszeń w Google