Tutorska Akademia Przywództwa Szkolnego (lipiec 2019)

Zapraszamy Dyrektorów i liderów szkół oraz placówek dla dzieci i młodzieży zainteresowanych wdrożeniem tutoringu szkolnego do zgłoszenia swego udziału w Tutorskiej Akademii Przywództwa Szkolnego /TAPS/,która odbędzie się w dniach od 1 do 5 lipca 2019 r. w Mysłakowicach. To nowa, seminaryjno-warsztatowa forma doskonalenia kompetencji liderskich niezbędnych do przygotowania siebie i swojej placówki, a następnie skutecznego wdrożenia zmiany edukacyjnej, jaką jest tutoring szkolny. To okazja do skorzystania z wiedzy i doświadczeń naszych tutorów i trenerów, będących również praktykami w kierowaniu szkołą, a także innych Uczestników, nie tylko w trakcie samych zajęć, ale także poza nimi, w ramach innych przewidzianych w programie wspólnych działań.

Liczba uczestników ograniczona – tylko 24 miejsca.

Szczegóły programowe wraz z treściami poszczególnych modułów: Ogloszenie_TAPS.pdf

Zgłoszenia przyjmujemy przez elektroniczny arkusz

Skuteczność naszego programu została w pełni potwierdzona efektami końcowymi ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Wychować Człowieka Mądrego" realizowanego przez ITS, a sfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 2016 – 2018. Przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja tego projektu wykazała jak ważnym, fundamentalnym warunkiem skutecznego wdrożenia tutoringu w szkole jest postawa, jaką przyjmuje dyrektor wobec tej zmiany edukacyjnej.

Więcej o wspieraniu dyrektorów znajdziecie Państwo w filmie na YouTube