Henryk Cichecki

Członek Rady Programowej

Od 20 lat Dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku

Tutor

Edukator tutoringu i opiekun wdrożenia w programie MEN „Wychować człowieka mądrego”.

Edukator tutorów

Od 20 lat Dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, tutor, edukator tutoringu i opiekun wdrożenia w programie MEN „Wychować człowieka mądrego”.

W jego szkole realizowane są innowacje pedagogiczne: „Tutor – wychowawca w szkole”, „Pasje zawodowe – program z wykorzystaniem tutoringu rowieśniczego”, „Tutoring adaptacyjny o charakterze wychowawczo – rozwojowym, dydaktycznym i rówieś niczym”.

ZSUiP jest szkołą wzorcową projektu „Wychować człowieka mądrego”.

Poeta i pisarz ikon