Ewa Mizera-Raczkowska

Jest trenerem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Prowadziła liczne szkolenia dla tutorów m.in. w projekcie „Wychować człowieka mądrego”

Dyrektor w Liceum Plastycznym w ALA Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu;

Z wykształcenia jest rzeźbiarzem (Liceum Plastyczne Zakopane) i grafikiem (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.) Wykładała arteterapię w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. 

Edukatorka tutorów

Interesują ją nie tylko sztuki plastyczne, ale szeroko rozumiana kultura. Ukończyła Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze w DSW. Jest nauczycielem dyplomowanym w Autorskich Liceach Artystycznych „ALA” oraz wykładowcą w Autorskim Studium Dizajnu „Abrys” we Wrocławiu, gdzie od kilku lat prowadzi również zajęcia z osobami niesłyszącymi.

W liceach ALA pracuje od drugiego roku istnienia szkoły (od 1997). Uczy rzeźby, grafiki artystycznej, projektowania graficznego oraz wiedzy o kulturze.

Autorska koncepcja szkół ALA jest jej bardzo bliska, gdyż – jak wyjaśnia – mówi o istocie spotkania miedzy ludźmi, o twórczym dialogu, od którego wszystko się zaczyna i tak wiele zależy.

Ewa Mizera-Raczkowska - trenerka Instytutu Tutoringu Szkolnego

Od dwudziestu dwóch lat jest opiekunem/tutorem – niezmiennie z wielką otwartością i uwagą dla każdego podopiecznego. Dzieli się entuzjazmem, radością, niepokojami nie tylko twórczymi.

Oprócz pracy pedagogicznej, wychowawczej, animacyjnej i arteterapeutycznej zajmuje się malarstwem i grafiką, głównie warsztatową. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.