Elżbieta Nerwińska

Członek Rady Programowej

Aktywnie wspiera wprowadzanie do szkół metody tutoringu

Pedagog szkolny i socjoterapeutka

Związana z systemem doskonalenia nauczycieli

Edukatorka tutorów

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada doświadczenie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga szkolnego i socjoterapeuty.

Od lat związana z systemem doskonalenia nauczycieli: jako dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (obecnie ORE), dwukrotnie pełniła funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od 2010 roku prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Pozytywnej Edukacji.

We współpracy z trenerami z całego kraju upowszechnia w przedszkolach i szkołach podstawowych programy takie jak: Przyjaciele Zippiego, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej i Strażnicy Uśmiechu, rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży ( www.pozytywnaedukacja.pl).

Od 2008 roku współpracuje z Towarzystwem Edukacji Otwartej i aktywnie wspiera wprowadzanie do szkół metody tutoringu.

Najpierw we współpracy z Kolegium Tutorów, a obecnie z Instytutem Tutoringu Szkolnego. W projekcie Wychować Człowieka Mądrego pełniła funkcję Konsultanta ds. Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Jest trenerem i superwizorem w zakresie wdrażania tutoringu szkolnego w placówkach i organizacjach edukacyjnych.