Beata Karpińska-Musiał

Edukator tutorów akademickich

Od ponad 10 lat bada i praktykuje edukację spersonalizowaną w jej różnych odsłonach na poziomie szkolnictwa wyższego

Nauczyciel akademicki

Anglistka (UAM) i pedagożka (UG), zatrudniona od 2004 roku w Uniwersytecie Gdańskim, od 2010 roku na stanowisku adiunkta. Pasjonatka kształcenia nauczycieli języka angielskiego. Certyfikowana tutorka (Collegium Wratislaviense) oraz mentorka (Stowarzyszenie Promentor), w latach 2013-2018 trenerka tutorów i kadr nauczycielskich na terenie całej Polski.

Od 2019 roku uczestniczka Projektu MEiN „Mistrzowie Dydaktyki”, obecnie już w trzeciej jego edycji pt. „Masters of Didactics – Advanced Program”.

Badawczo skupiona na kulturowo-społecznych i językowych uwarunkowaniach kształcenia młodzieży i dorosłych, profesjonalizacji zawodu nauczyciela akademickiego, pedagogicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji kształcenia, w szczególności uczelni wyższej.

Od kwietnia 2021 piastuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju dydaktycznego akademików oraz koordynacja realizacji tutoringu w naszej uczelni.

Zdjęcie dr Beaty Karpińskiej-Musiał