13 kwietnia – Zespół Szkół Salezjańskich w Łodzi – spotkanie dyrektorów szkół wdrażających tutoring

13 kwietnia – Zespół Szkół Salezjańskich w Łodzi – spotkanie dyrektorów szkół wdrażających tutoring

13 kwietnia 2018 odbyło się wyjątkowe spotkanie. Entuzjaści tutoringu - dyrektorzy szkół i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii spotkali się Zespole Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi, by wymieniać się doświadczeniami, integrować się i sieciować.

Więcej...

O projekcie „Wychować człowieka mądrego” na konferencjach naukowych

O projekcie „Wychować człowieka mądrego” na konferencjach naukowych

Realizowanie prac badawczych, przeprowadzanych na potrzeby ewaluacji projektu „Wychować człowieka mądrego”, daje możliwość poważnego wglądu w funkcjonowanie polskiej szkoły w wielu różnych wymiarach. Wyniki uzyskane ze zbieranych danych nie mogą nie być dostrzeżone przez świat nauki i praktyki choćby z uwagi na skalę przedsięwzięcia. Stąd też oczywiste staje się, aby wnioski z prac badawczych były prezentowane na różnorodnych konferencjach naukowych. Taka możliwość pozwala nie tylko na prezentację obrazu szkoły, ale także promocję samego projektu.

Więcej...

Wakacyjny kurs tutorski w Milanówku (pod Warszawą)

W Milanówku pod Warszawą rozpoczyna się już niebawem Wakacyjny Kurs Tutoringu Szkolnego I stopnia; kurs adresowany jest do indywidualnych uczestników - nauczycieli, pedagogów, psychologów, przyszłych nauczycieli, studentów, aktywistów oświatowych; do każdego zainteresowanego.

Więcej...

I Zjazd Tutorów Szkolnych

I Zjazd Tutorów Szkolnych

Jako Instytutu Tutoringu Szkolnego w kooperacji ze Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku zorganizowaliśmy I Zjazd Tutorów Szkolnych. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń między nauczycielami zaangażowanymi w tutoring szkolny w szkole podstawowej oraz pokazanie dobrej praktyki – czyli dorobku tutorów z malborskiej podstawówki. 2 marca 2018 roku w Podstawowej nr 5 w Malborku spotkało się 145 nauczycieli i sympatyków tutoringu szkolnego.

Więcej...

Kurs tutoringu szkolnego w Poznaniu

Zapraszamy do udziału w kursie tutorskim I stopnia" w Poznaniu. Są jeszcze wolne miejsca :)

Ukończenie kursu przyniesie Wam wymierne korzyści:

  • zdobędziecie wiedzę i umiejętności z zakresu tutoringu szkolnego na wszystkich poziomach edukacji,
  • poznacie narzędzia do wprowadzania tutoringu w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • będziecie przygotowani do współpracy z rodzicami w nawiązaniu do metody tutoringu szkolnego

Więcej...

Forum wymiany doświadczeń tutorów w Gdańsku

Wszystkich zainteresowanych tutoringiem zapraszamy do Gdańska na konferencję pt. "TUTORING SZKOLNY - WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO. Nasze sukcesy - Nasze kryzysy – forum wymiany doświadczeń. Konferencja placówek oświatowych wdrażających tutoring szkolny", która odbędzie się już 24 listopada 2017.

Więcej...

Kurs tutorski w Milanówku (pod Warszawą)

W Milanówku pod Warszawą rozpoczyna się już niebawem Kurs Tutoringu Szkolnego I stopnia; kurs adresowany jest do indywidualnych uczestników - nauczycieli, pedagogów, psychologów, przyszłych nauczycieli, studentów, aktywistów oświatowych; do każdego zainteresowanego.

Więcej...

Kurs tutorski w Częstochowie

Zainteresowanych tutoringiem szkolnym zapraszamy gorąco na szkolenia dla uczestników indywidualnych w formule tzw. grupy otwartej, które ruszają w listopadzie w Częstochowie.

Więcej...