Poszukiwany partner do projektu

Poszukiwany partner do projektu

Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący Instytut Tutoringu Szkolnego) ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego, którego Instytucją Pośredniczącą jest w tym konkursie Ministerstwo Edukacji Narodowej...

Więcej...

Poszukujemy szkół i Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu

Poszukujemy szkół i Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu

Projekt w ramach Programu Operacyjnego, którego Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, polegać będzie na prowadzeniu działań z zakresu szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty.
Do 8 lipca zbieramy karty zgłoszenia.

Więcej...

Instytut w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Instytut w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Oceniają nas pozytywnie. Towarzystwo Edukacji Otwartej, TEO - organ prowadzący naszego Instytutu, został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych...

Więcej...

Nieodpłatnie wsparcie tutorskie

Nieodpłatnie wsparcie tutorskie

Drogie Tutorki, Drodzy Tutorzy, Drogie Nauczycielki i Nauczyciele,
W trudnym czasie pandemii choroby COVID-19 koronawirusa pragniemy aktywnie włączyć się w zmniejszanie szkodliwych skutków tego kryzysu w edukacji.
OFERUJEMY TUTORIALE
...

Więcej...

Tutoring młodzieżowy w Gdyni

Tutoring młodzieżowy w Gdyni

Projekt w całości finansowany przez Gminę Miasta Gdynia:
„Tutorzy młodzieżowi jako szkolni wolontariusze – zapobiegający zachowaniom agresywnym i przemocowym w swoim środowisku szkolnym”.
Instytut Tutoringu Szkolnego realizuje w Szkole Podstawowej nr 35 im. kpt Stanisława Kosko w Gdyni.

Więcej...

Zjazd Trenerów Instytutu

Zjazd Trenerów Instytutu

Zjazd Trenerów miał miejsce w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Łomiankach w gronie trenerów Instytutu w dniach 11 i 12 stycznia. Było to drugie spotkanie dedykowane trenerom w celu doskonalenia pracy trenerskiej, abyśmy skuteczniej przybliżali tutoring szkolny zainteresowanym nauczycielom i wychowawcom w całej Polsce

Więcej...

III Zjazd Tutorów Szkolnych

III Zjazd Tutorów Szkolnych

25 października 2019 spotkaliśmy się pod szyldem III Zjazdu Tutorów Szkolnych w gronie tutorów z całej Polski, by wymieniać się doświadczeniami oraz inspiracjami i nawzajem wzmacniać. Zjazd odbył się we Wrocławiu w ALA Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, które w tym roku obchodzą 25-lecie działalności. Wspólnie celebrowaliśmy ten jubileusz.

Więcej...