Wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zapraszamy na otwarty wykład online pt. "Tutoring Szkolny – założenia  ogólne" zorganizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Prelegentami będą  członkowie Rady Programowej ITS. 

Termin: 26 listopada 2020

Więcej...

Status Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli

Instytut Tutoringu Szkolnego zyskał status Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli.


Na  podstawie paragrafu 29 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 28 maja 2019 w sprawie placówek doskonalenia  nauczycieli (dz. u. 2019 roku poz.1045) z dniem 30 września 2020 do  ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wpisano  pod numerem 5/20 20 niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli -  NPDN Instytut Tutoringu Szkolnego.

Co to znaczy w praktyce?

Więcej...

Nauczycielu zadbaj o siebie - superwizja zdalna i jej zastosowanie w pracy nauczyciela

Nauczycielu zadbaj o siebie - superwizja zdalna i jej zastosowanie w pracy nauczyciela

Nauczycielu zadbaj o siebie - superwizja zdalna i jej zastosowanie w pracy nauczyciela


Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli wszystkich szczebli edukacji ze szkół z całej Polski na live przeznaczony superwizji.


Wydarzenie streamowane będzie na profil FB Instytutu: https://fb.me/e/1S3HzvDjs


( Więcej o superwizji dostępnej w ofercie ITS: https://instytuttutoringuszkolnego.pl/oferta/superwizja-zdalna )


Wydarzenie moderuje: 

Piotr Nita (dyrektor ITS https://instytuttutoringuszkolnego.pl/zespol/piotr-nita )

Więcej...

Nowy sposób finansowania wdrożenia tutoringu szkolnego

Dzięki staraniom zespołu  Instytutu nasz program wdrożeniowy pt. "TUTORING SZKOLNY - program  pedagogiki dialogu" włączony został do Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego i uzyskał status programu rekomendowanego II stopnia.


Więcej...

Konferencja pt. "Dialog w edukacji / Edukacja w dialogu”

Konferencja pt. "Dialog w edukacji / Edukacja w dialogu”

W 101 rocznicę urodzin ks. Janusz Tarnowskiego i w 25 – lecie dialogicznej praktyki pedagogicznej w szkołach ALA - Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu:
Zapraszamy do wzięcia udziału w dniach 21 i 28 września w zdalnej konferencji za pośrednictwem platformy zoom.
Zapraszamy wszystkich zaangażowanych w oświatę.
Zakup bilet: 50 zł od osoby.

Więcej...

Anulowanie konkursu

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 PO WER zdecydowało o anulowaniu z dniem 30 czerwca 2020 r. konkursu do którego przygotowaliśmy aplikację - nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.

Więcej...

Poszukiwany partner do projektu

Poszukiwany partner do projektu

Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący Instytut Tutoringu Szkolnego) ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego, którego Instytucją Pośredniczącą jest w tym konkursie Ministerstwo Edukacji Narodowej...

Więcej...