Konferencja pt. "Dialog w edukacji / Edukacja w dialogu”

Konferencja pt. "Dialog w edukacji / Edukacja w dialogu”

W 101 rocznicę urodzin ks. Janusz Tarnowskiego i w 25 – lecie dialogicznej praktyki pedagogicznej w szkołach ALA - Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu:
Zapraszamy do wzięcia udziału w dniach 21 i 28 września w zdalnej konferencji za pośrednictwem platformy zoom.
Zapraszamy wszystkich zaangażowanych w oświatę.
Zakup bilet: 50 zł od osoby.

Więcej...

Anulowanie konkursu

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 PO WER zdecydowało o anulowaniu z dniem 30 czerwca 2020 r. konkursu do którego przygotowaliśmy aplikację - nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.

Więcej...

Poszukiwany partner do projektu

Poszukiwany partner do projektu

Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący Instytut Tutoringu Szkolnego) ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego, którego Instytucją Pośredniczącą jest w tym konkursie Ministerstwo Edukacji Narodowej...

Więcej...

Poszukujemy szkół i Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu

Poszukujemy szkół i Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu

Projekt w ramach Programu Operacyjnego, którego Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, polegać będzie na prowadzeniu działań z zakresu szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty.
Do 8 lipca zbieramy karty zgłoszenia.

Więcej...

Instytut w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Instytut w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Oceniają nas pozytywnie. Towarzystwo Edukacji Otwartej, TEO - organ prowadzący naszego Instytutu, został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych...

Więcej...

Nieodpłatnie wsparcie tutorskie

Nieodpłatnie wsparcie tutorskie

Drogie Tutorki, Drodzy Tutorzy, Drogie Nauczycielki i Nauczyciele,
W trudnym czasie pandemii choroby COVID-19 koronawirusa pragniemy aktywnie włączyć się w zmniejszanie szkodliwych skutków tego kryzysu w edukacji.
OFERUJEMY TUTORIALE
...

Więcej...

Tutoring młodzieżowy w Gdyni

Tutoring młodzieżowy w Gdyni

Projekt w całości finansowany przez Gminę Miasta Gdynia:
„Tutorzy młodzieżowi jako szkolni wolontariusze – zapobiegający zachowaniom agresywnym i przemocowym w swoim środowisku szkolnym”.
Instytut Tutoringu Szkolnego realizuje w Szkole Podstawowej nr 35 im. kpt Stanisława Kosko w Gdyni.

Więcej...

Zjazd Trenerów Instytutu

Zjazd Trenerów Instytutu

Zjazd Trenerów miał miejsce w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 w Łomiankach w gronie trenerów Instytutu w dniach 11 i 12 stycznia. Było to drugie spotkanie dedykowane trenerom w celu doskonalenia pracy trenerskiej, abyśmy skuteczniej przybliżali tutoring szkolny zainteresowanym nauczycielom i wychowawcom w całej Polsce

Więcej...