Kurs Tutorski w Warszawie

Trwa rekrutacja uczestników na kurs tutorski realizowany w Warszawie. Zapisy przyjmowane są do 21-08-2015. Zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje zamieszczone są w ogłoszeniu i karcie zgłoszeniowej.

Więcej...

Roboczo w Częstochowie

Roboczo w Częstochowie

Spotkanie rady programowej i trenerów ITS-u na przełomie kwietnia oraz maja w Częstochowie, jak można było przypuszczać, okazało się intensywne. W ciągu kilkunastu godzin podsumowano dotychczasowe doświadczenia i rozpoczęto proces ewaluacji prowadzonych w tym roku szkolnym kursów. Obok tego podjęto się dyskusji nad marką Instytutu, nad jego dalszym rozwojem, a także organizacją kursów II stopnia.

Więcej...

Roboczy weekend majowy w ITS

Swoistą tradycją stają się robocze warsztaty członków Instytutu Tutoringu Szkolnego, które nie tylko pozwalają na lepszą integrację zespołu, ale także dają okazję do wglądu w ich warsztat pracy oraz ewaluacji dotychczasowych osiągnięć. Tym razem warsztat taki odbędzie się na przełomie kwietnia i maja w Częstochowie. O najważniejszych owocach pracy uczestniczących w nim osób z pewnością poinformujemy.

Więcej...

O tutoringu szkolnym w Gdańsku i nie tylko

O tutoringu szkolnym w Gdańsku i nie tylko

Kwiecień obfitował na Pomorzu w wydarzenia, w których poruszany był temat tutoringu szkolnego. Przedstawiamy retrospektywę z minionych dni. W pierwszej kolejności – 13 kwietnia w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się konferencja „Czy i dlaczego tutoring potrzebny jest polskiej szkole?”, która została zorganizowana przez Miasto Gdańsk, Chrześcijańską Szkołę Montessori w Gdańsku oraz Instytut Tutoringu Szkolnego. Przedsięwzięcie to przeznaczone było dla dyrektorów gdańskich szkół, zainteresowanych poszukiwaniem inspiracji do zmian we własnych środowiskach edukacyjnych.

Więcej...

Zapraszamy na konferencję w Gdańsku

„Czy i dlaczego tutoring potrzebny jest polskiej szkole?” Miasto Gdańsk, Chrześcijańska Szkoła Montessori w Gdańsku wraz z Instytutem Tutoringu Szkolnego zapraszają dyrektorów i wicedyrektorów gdańskich placówek oświatowych na konferencję przeznaczoną dla osób zainteresowanych zmianą polskiej edukacji, dającej przestrzeń dla wzajemnego wspierania i uczenia się uczniów, rodziców oraz nauczycieli w duchu personalizmu. Konferencja obędzie się 13 kwietnia (poniedziałek) w godzinach 9:30-14:00 w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3b.

Więcej...

O tutoringu w I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie

25 lutego br. na zaproszenie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie „Z tradycją w XXI wieku” dr Adrianna Sarnat-Ciastko (AJD w Częstochowie) oraz Piotr Nita (dyrektor operacyjny Instytutu Tutoringu Szkolnego) uczestniczyli w spotkaniu z nauczycielami tejże szkoły.

Więcej...

Interesująca dyskusja o tutoringu

Liczne komentarze wywołał wpis prof. Andrzeja Murzyna z Uniwersytetu Śląskiego, poświęcony metodzie tutoringu. Tekst nosi tytuł „Tutoring – nowomowa?” . Kometarze wskazują na atuty i słabości metody. ITS-u dołączył do dyskusji i przeniósł ją z przestrzeni akademickiej w przestrzeń szkolną.

Więcej...

Rekrutacja do grupy otwartej trwa do 27 lutego 2015

Od marca wszyscy zainteresowani metodą tutoringu będą mogli wziąć udział w kursie organizowanym w Częstochowie dla grupy otwartej. Szkolenie wzmocni kreatywność przyszłych tutorów i wskaże na istotne aspekty związane z etyką, wartościami i prawem w pracy tutorskiej. Zapraszamy!

Więcej...

Tutoring obroniony

„Tutoring w polskim systemie oświaty. Badania nad rozwojem metody tutoringu ze szczególnym uwzględnieniem efektów jej stosowania dla nauczyciela i ucznia w ujęciu analizy transakcyjnej.” Taki tyuł nosi praca doktorska Adrianny Sarnat-Ciastko. Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 16 grudnia na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.

Więcej...

Bardzo udana konferencja w Zalesiu Górnym

Bardzo udana konferencja w Zalesiu Górnym

Konferencja „Tutoring – możliwość czy konieczność nowoczesnej szkoły” w Gimnazjum w Zalesiu Górnym odbyła się 3 grudnia 2014 roku. Ponad setka nauczycieli mogła doświadczyć wyjątkowego spotkania, które rozpoczęło się od czterech wystąpień plenarnych: profesor Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), Mariusza Budzyńskiego (ITS), Adrianny Sarnat-Ciastko (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, ITS) i Elżbiety Piotrowskiej-Gromniak (Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji). Po merytorycznych wystąpieniach uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szeregu praktycznych warsztatach związanych z prezentacjami.

Więcej...